יום ראשון, 10 במאי 2015

מצ"ב מאבקו של הרב ב. פ. להוזלת מחירי המים בעיר ביתר

זהו מכתבו הראשון לרשות המים לכבוד רשות המים
השלום והברכה

א.ג.נ.

אשמח לקבל את תגובתכם על פנייתי אליכם לפני כחודש

עיקרי הפניה 

א. מחירי המים והביוב בביתר עילית יקרים יותר מ'בתאגידי המים' וזאת למרות שהתאגידים משלמים מע"מ ובביתר שלא קיים 'תאגיד' לא משלמים מע"מ.

ב. התנאים בביתר עילית גרועים יותר מב'תאגידים' כגון מסקנות ועדת הכלכלה של הכנסת בענין ה'תאגידים' שאינם חלים בביתר עילית.

אשמח, אם רשות המים תדרוש מעיריית ביתר עילית לא לגבות עבור קוב מים וביוב, יותר מ'תאגידי המים'

מצפה לתגובתכם

בנימיןוהנה תגובת רשות המים בנימין שלום,
מדובר בספק מקומי (עירייה) אשר לא חל עליו חוק תאגידי מים וביוב (נמצא בשטחים) את המים הוא מספק בתעריפי ספקים מקומיים של רשות המים ואגרת הביוב נקבעת לפי חוק העזר שבאחריות משרד הפנים

א.      רשות המים היא זו שקובעת על מחיר המים של ספקים מקומיים (ובמקרה זה עיריית ביתר עילית). אגרת הביוב נקבעת לפי חוק עזר שנמצא באחריות משרד הפנים. תעריף המים/האגרה מבוסס על הוצאות בפועל שכולל גם את רכיב המע"מ ולכן הטענה שלא משלמים מע"מ אינה רלוונטית.
ב.      מאחר שחוק תאגידי מים וביוב אינו חל על רשויות בשטחים, ביתר עילית אינה מחויבת בתאגוד. הצעתך להאחדת תעריף ארצי לצרכן נדונה מספר פעמים ברשות המים והיא נמצאת עדיין בדיונים וזאת כפי שציינו במסגרת החוק, שיתוף הפעולה של הרשויות והסמכויות שמוקנות לרשות המים.

בברכה,
פניות ציבור
רשות המים

והנה מכתבו בשנית לרשות המים 


לכבודכם השלום והברכה

קבלתי את תגובתכם

אך נותרתי ללא מענה, איך יתכן שתושבי ביתר עילית [שמדובר בדרך כלל בתושבים לא אמידים, הדירוג שלנו הנמוך ביותר 1] ישלמו בסה"כ על מים וביוב יקר יותר, מחבריהם המתגוררים בהרצליה פיתוח, או בקיסריה, זאת למרות שבמחירי התאגידים מגולם בתוכו מע"מ של 18%, ובביתר עילית על הסכום הגבוה שאנו משלמים אין מע"מ 18%, והעירייה רק משלמת לספק 18% מע"מ מהמחיר שהיא [הרשות המקומית] רוכשת את המים מספקי המים.

ועל כולנה למרות המחיר היקר שאנו משלמים על המים איננו זכאים לתנאים שקיימים ב'תאגידי המים'.

ועל כך שאנו לוקים בכפליים לא זכיתי לקבל מענה.

בכבוד רב 
ובברכה
בנימין 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה