יום רביעי, 7 בספטמבר 2016

כשאין כסף למימון כיתות חינוך. החליט בלוג ביתר בתנופה לבדוק את סדרי העדפיות של מאיר רובינשטיין. בכדי להבין לאן הולכים כספי הארנונה שלנו. (כתבה ראשונה בסידרה) הציבור נקרא לשלוח חומר לדוא"ל של הבלוג. והיום, תקציב היועמ"ש

בתקציב 2016 של העירייה, התקציב של היועמ"ש פשוט כמעט הוכפל!


בתקציב 2015 סעיף הוצאות קבלניות משפטיות היה, 408,000 ₪ וב2016 התקציב עלה ל800,000 ₪

העתק מתוך ספר התקציב

אם שאלתם למה התקציב הוגדל, נראה לנו שיש לכך סיבות טובות. ראש העיר מבקש שאנחנו, מכספי הארנונה, נממן לו את ההגנה המשפטית. על מה? על מה שהוא אולי לקח מכספי הציבור? משרד הפנים מבקש לעשות על כך בדיקה של חיוב אישי, רובינשטיין כמובן מבקש מימון של יועץ משפטי. 

הנה לפניכם המסמכים:

המסמך הראשון:
רובינשטיין מבקש לעכב את ההליכים בתיקי חיוב אישי. בין היתר כותב רובינשטיין. "העיכוב נדרש מאחר והחשב המלווה שמונה ע"י משרד הפנים מסרב לחתום ולאשר מינוי עו"ד, שייצג את העירייה ואותי כעומד בראשה, בתיקי החיוב האישי.

מכתבו של רובינשטיין לגב' עופרה ברכה מנהלת הביקורת על הרשויות המקומיות

המסמך השני:
משרד הפנים מודיע כי מבקש שיתוף פעולה מרובינשטיין בהליך הבדיקה ואינו מסכים להשעיית ההליך.
מכתבה של הגב' ברכה בעיין אי השעיית הליך הבדיקה

הסיבוב!!!

איך גדל התקציב של היועמ"ש בתוך זמן קצר? איך סובב רובינשטיין יחד אם היועמ"ש שלו את משרד הפנים ואת החשב והגדיל את תקציב היועמ"ש?! כל זאת על אף התנגדות משרד הפנים לאשר תקציב נוסף למימון יצוג משפטי בעניין החיוב האישי, ולקח כסף מהציבור בזמן שלעירייה אן תקציב לממן קארוונים לת"ת.

בין עיריית ביתר לבין משרד עו"ד שרקון, בן עמי ושות' נחתמו כמה הסכמים בתוך פרק זמן קצר של כשנתיים ובו פערים של עשרות אחוזים ואולי יותר בתשלום אותו יקבל המשרד של היועץ המשפטי.

הנה לפניכם סדר הסיבוב עם כל המסמכים/ההסכמים:

ההסכם הראשון:
ביום 28 לינואר 2014 נחתם הסכם ההתקשרות הראשון שתוקפו היה למפרע מתחילת החודש עד ל1 לינואר 2017. 
שירותי הייעוץ כללו בהסכם "את כל הנדרש לעירייה, לרבות חוות דעת, השתתפות בישיבות, ניסוח מסמכים וניהול משפטים. טיפול בתיקים להם נדרש תובע עירוני בכל נושא ועניין, כולל ענייני תכנון ובניה וכד'."
התמורה:  31,900 ₪ כולל מע"מ לכל חודש.
תוקף ההסכם: עד ל1 בינואר 2017.ההסכם השני:
פחות משנה לאחר ההסכם הראשון ביום 29 באוקטובר 2014 נחתם הסכם נוסף . ההסכם השני כלל בתוכו:
שירותי ייעוץ הכוללים "את כל הנדרש לעירייה ולוועדה לתכנון ובניה לרבות יצוג, הליכים משפטיים אזרחיים ופליליים (תובע עירוני) חוות דעת, השתתפות בישיבות, ניסוח מסמכים וייצוג משפטי + בתביעות מוגשות כנגד העירייה.
התמורה:  45,000 ₪ כולל מע"מ לכל חודש. הגדלת תמורה ל141% מההסכם הראשון, ללא שההסכם הובא לאישור מועצת העיר.
תוקף ההסכם: עד 30 באוקטובר 2015.
עכשיו בא הסיבוב הגדול!! 
רובינשטיין מנצל את כמה הימים של פסק זמן בין חשב לחשב ומכניס לציבור, מאחורי גבה של מלכות (פיקוח משרד הפנים) שאלמלא מוראה איש את רעו חיים בלעו. ולוקח מהציבור כ ארבע מאות אלף שקל לצורך היעוץ המשפטי.


ההסכם השלישי:
אחרי ההסכמים האמורים, בזמן לא ידוע, (משום שאין על ההסכם תאריך) נעשה הסכם חדש אשר נותן הטבות מפליגות ליועץ המשפטי באופן מהותי בעלות שעומדת להערכתנו, בסכומים של עשרות אלפי שקלים בחודש. 

שירותי הייעוץ בהסכם זה: לפי סעיף 5 להסכם, "יעוץ משפטי שוטף לרבות לוועדה המקומית לתכנון ובניה (להלן: "הועדה"), הכנת חוות דעת, ניסוח מסמכים וכן השתתפות בישיבות או וועדות בהן נדרשת נוכחות של יועץ משפטי. ובנוסף ישלח המשרד עו"ד ברמת שותף מטעמו, למשרדי העירייה יום בשבוע למשך 4 שעות." 
התמורה רק לחלק זה:  40,000 ₪ לא כולל מע"מ לכל חודש. לפי חישוב כולל מע"מ, 46,800 ₪. (כבר יותר מההסכם השני) אבל לא גמרנו שם.

 • למעשה כל הייצוג המשפטי של העירייה בערכאות השונות יצא מסל השירותים שהעירייה קיבלה עד היום, ולעניין זה הוכן סעיף נוסף, סעיף 9, הקובע כך: "מוסכם בין הצדדים, כי על ייצוג העירייה בהליכים משפטיים: אזרחים מנהליים, פליליים ואחרים, שהוגשו על ידי העירייה ו/או נגדה, ישולם שכר טרחה נפרד על פי "תעריף שעתי" ההסכם גם קובע סכומים לפי סיווג מבצע העבודה.
 • בנוסף, כל עניין טיפול במכרזים הוחרג גם הוא מסל השירותים ונוסף סעיף חדש (סעיף 10) שלא היה בהסכמים הקודמים. סעיף זה מוסיף תשלום לכל מכרז בסכומים של מ 10,000 ₪ בתוספת מע"מ למכרז קטן  עד ל20,000 ₪ בתוספת מע"מ למכרז גדול ועוד היד הנטויה קבעה הגדרה של "מכרזים בעלי מורכבות חריגה"
 • לכל זאת נוספה הטבה שלא הייתה עד עתה בהסכמים הקודמים, הוצאות חוץ משרדיות כגון שליחויות צילומים ונסיעות שגם כאן ישנה יד נטויה על תקציב העירייה.

לפניכם ההסכם ההזוי שנעשה ללא חתימת חשב!!


9 תגובות:

 1. ישראל7.9.2016, 10:12

  הייתי מפגין ליד הבית שלו ובכל מקום שרובינשטיין הולך שם.

  אחרת הוא ימשיך להיות ראש עיר.

  הציבור חייב לקום ולעשות מעשה,

  השבמחק
 2. רק 800000₪? יצאנו בזול! יש עירייה אחת במרכז המדינה שהעסיקה שופטת בדימוס בתור יועצת משפטית בסה"כ של 3.5 מיליון בשנה! מאיר תודה שאתה לא מעסיק שופטים בדימוס בתור יועצים!

  השבמחק
 3. אנונימי7.9.2016, 13:02

  למה שותקים? להעביר מיד לחקירת משטרה! כספי ציבור אינם הפקר.

  השבמחק
 4. אנונימי7.9.2016, 13:02

  ולמה הוצאות הסברה אמורות להכפיל את עצמן בתוך שנתיים? העירייה בהבראה!

  השבמחק
 5. אנונימי7.9.2016, 13:03

  בין הסכם להסכם (אגב ההסכם הראשון עם שכר הטרחה הנמוך הוסכם עד סוף 2017), נערך מכרז מחודש?

  השבמחק
  תשובות
  1. אנונימי7.9.2016, 18:54

   תגיד לי השאלה ששאלת רצינית? אתה לא יודע איך זה הולך בעיריה הכי מושחתת במדינה? כל המכרזים בעירית ביתר תפורים מראש , אתה לא מאמין תשאל את בנימין הרשלר יו"ר ועדת מכרזים, אה סליחה אתה לא צריך לשאול בקרוב יהיו אחרים שישאלו אותו.

   מחק
  2. המינוי נעשה ללא מכרז וללא ועדת איתור.

   מחק
 6. אנונימי8.9.2016, 1:51

  אני יודע את התשובה!
  אבל בתור אזרח בעיר הזאת אני אשאל את השאלה שוב ושוב עד שהרוב הדומם יתעורר משנתו.
  אפילו רובינשטיין התעורר משנת החופש בתחילת אלול

  השבמחק
 7. אנונימי8.9.2016, 1:54

  זה לא מצחיק ולא אייטם
  זה מהארנונה שלי! מהלחם והחלב של הילדים שלי!
  שודד. תחזיר את הכסף ולך כבר מהעיר.
  נדבק לי לארנק.

  השבמחק