יום חמישי, 21 בדצמבר 2017

מדגם טלפוני בעיר: רק 37% בעד הישארותו של רובינשטיין.


תגובה 1: