יום שלישי, 17 באפריל 2018

אי"ה הערב יום שלישי ב' אייר התחלת לימוד בספר המאמרים תער"ב לכ"ק האדמו"ר הרש"ב נ"ע

הודעה משמחת
בשטו"מ סיימנו בשיעור השבועי את 'קונטרס העבודה'
אי"ה הערב יום  שלישי ב' אייר נתחיל בלימוד בספר המאמרים תער"ב לכ"ק האדמו"ר הרש"ב נ"ע
השיעור נמסר מדי שבוע בימי שלישי בשעה 10 בערב
בביהכ"נ חב"ד ,רח' מעזריטש 47
מפי הרה"ח ר' משה לינק שיחי'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה