יום חמישי, 10 באוקטובר 2013

מרן הגרא"י שטיינמן והגר"ח קניבסקי מורים: לא לבחור גש"ס מפלגת רובינשטיין!

ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א
ושר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

מורים:

לא לבחור לגש"ס. מפלגתו של ראש העיר היוצר מאיר רובינשטיין. 

תושבי העיר בני התורה הנשמעים לדעת תורה, מתאגדים לבחור ל' לרשימת למעננו בראשות מנהיג המהפך וראש העיר הבא מנחם זיידה


מרן הגר"ח קניבסקי

מרן הגראי"ל שטינמן

תגובה 1: