יום חמישי, 16 ביולי 2015

העירייה גובה אגרת פועלים שלא כחוק, הציבור נקרא שלא לשלם את האגרה


תגובה 1: